Home
Diensten
Beoordeling jaarrekening

Dienst

Beoordeling jaarrekening

BR103313

Wanneer uw onderneming niet wettelijk controleplichtig is en een vrijwillige controle voor u niet de gewenste toegevoegde waarde geeft kan een beoordelingsopdracht een goed alternatief zijn.

Ook bij een beoordelingsopdracht gaat VHM Audit na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De accountant voert hierbij minder werkzaamheden uit dan bij een controleopdracht. De werkzaamheden bij een beoordelingsopdracht bestaan grotendeels uit:

  • Het uitvoeren van een risicoanalyse, gericht op mogelijke fouten in de jaarrekening;

  • Het vragen van inlichtingen aan mensen in de organisatie;

  • Het uitvoeren van cijferanalyses;

  • Het toetsen van de jaarrekening aan wet- en regelgeving.

Omdat de accountant bij deze beoordeling minder controlewerkzaamheden uitvoert, kan er ook minder zekerheid worden gegeven over de jaarrekening. De conclusie geeft in dit geval een beperkte mate van zekerheid. De keuze voor dit type beoordeling hangt af van de behoefte aan zekerheid bij de gebruiker(s) in verhouding tot de kosten.

In de beoordelingsverklaring stelt de accountant dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’. Wat betekent dat de jaarrekening plausibel lijkt. Als wordt vermoed dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, voeren wij nader onderzoek uit.

Andere diensten

Wettelijke controle jaarrekening

Iedere onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. In bepaalde gevallen is de onderneming wettelijk verplicht een accountantscontrole te laten uitvoeren.

Bekijken
Vrijwillige controle jaarrekening

Naast de wettelijke controle voert VHM Audit ook vrijwillige controles uit bij veel bedrijven die (nog) geen wettelijke verplichting hebben.

Bekijken
Overige controle en assurance opdrachten

Onze ervaring met het controleren en beoordelen van financiële overzichten komt goed van pas bij alle werkzaamheden waarbij financiële gegevens en processen moeten worden onderzocht.

Bekijken