Home
Diensten
Vrijwillige controle jaarr...

Dienst

Vrijwillige controle jaarrekening

BR102593

Behalve de wettelijk verplichte accountantscontrole voert VHM Audit ook voor veel ondernemingen die (nog) geen wettelijke verplichting hebben een vrijwillige accountantscontrole uit. Deze vrijwillige accountantscontrole heeft dezelfde kwaliteit als een wettelijke controle en leidt tot een controleverklaring met dezelfde hoge mate van zekerheid.

Het laten uitvoeren van een vrijwillige controle van de jaarrekening door VHM Audit kan in veel gevallen van meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld wanneer u zekerheid aan derden wilt kunnen verstrekken, denk aan een financier, de bank, een subsidieverstrekker of donateurs. 

Zeker wanneer uw bestuur op afstand functioneert, bijvoorbeeld via een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen, is een accountantscontrole van de jaarrekening essentieel als extern keurmerk op de financiële bedrijfsvoering en de processen binnen uw organisatie. De accountantscontrole getuigt van een professioneel zakelijke verhouding tussen bestuur en directie en beoordeelt de interne beheersing van de processen.

Andere diensten

Wettelijke controle jaarrekening

Iedere onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. In bepaalde gevallen is de onderneming wettelijk verplicht een accountantscontrole te laten uitvoeren.

Bekijken
Beoordeling jaarrekening

Als uw onderneming niet verplicht is een wettelijke controle te doen en een vrijwillige controle niet de gewenste toegevoegde waarde biedt, kan een beoordelingsopdracht een goed alternatief zijn.

Bekijken
Overige controle en assurance opdrachten

Onze ervaring met het controleren en beoordelen van financiële overzichten komt goed van pas bij alle werkzaamheden waarbij financiële gegevens en processen moeten worden onderzocht.

Bekijken